Een gedragen mobiliteitsplan met jonge ideeën

Deelnemen aan Jonge Wegweters

Een Toolbox die de mobiliteitsbeleving van jongeren in kaart brengt en oplossingen biedt.

Wat is Jonge Wegweters?

Jonge Wegweters is een toolbox speciaal ontwikkeld voor steden en gemeenten om jongeren tussen 16 en 21 jaar te betrekken bij het lokale mobiliteitsbeleid. Samen met jongeren uit de derde graad secundair onderwijs, de jeugdraad of een samengestelde focusgroep breng je de mobiliteitsbeleving en het verplaatsingsgedrag van jongeren in je stad, gemeente of regio in kaart.

Met het stappenplan en de participatieve methodieken van Jonge Wegweters werk je samen aan concrete en gedragen aanbevelingen die op het einde van de rit worden voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie is Jonge Wegweters?

Voor wie is Jonge Wegweters?

Jonge Wegweters is een toolbox voor iedereen die met jongeren (tussen 16 en 21 jaar) en mobiliteit aan de slag wil. Jongeren zijn de ervaringsdeskundigen van hun eigen mobiliteitsbeleving. Ze hebben enkel de juiste begeleiding nodig om tot onderbouwde adviezen te komen.

Als beleidsmaker of leerkracht heb je met Jonge Wegweters de ideale toolbox in handen om een constructief mobiliteitsdebat te voeren.

Voor wie is Jonge Wegweters?
Hoe werkt Jonge Wegweters?

Hoe werkt Jonge Wegweters?

Het stappenplan en de methodieken van Jonge Wegweters bieden je structuur en houvast voor het opzetten van een kwalitatief participatietraject met jongeren. Het traject is opgedeeld in 6 stappen. Zo veel mogelijk jongeren digitaliseren en beoordelen hun verplaatsingsroutes.

Met een specifieke klas- of focusgroep verdiep je de verzamelde data, onderzoek je de mobiliteitsbeleving en -keuzes van jongeren en werk je een lijst van aanbevelingen en prioriteiten uit. Tijdens een toon(expo)moment geef je tekst en uitleg aan het college van burgemeester en schepenen.

Ontdek alle Jonge Wegweters praktijkvoorbeelden

Jonge Wegweters Nieuws

Wil je graag aan de slag met Jonge Wegweters?

Vraag hier je deelname gesprek aan

Laat je telefoonnummer en e-mail achter en wij nemen spoedig contact met je op.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wil je graag aan de slag met Jonge Wegweters?

FAQ

Hoe lang duurt een Jonge Wegweters traject?

Reken een jaar tijd voor het volledige Jonge Wegweters traject van voorbereiding tot terugkoppeling. De intensieve periode van inspraaksessies neemt 4 tot 6 maanden in beslag.

Tijdens een startmoment waarop de mobiliteits- en jeugdambtenaar aanwezig zijn, zet je het tijdspad uit. In stap 1 wordt de Fietstrack zo breed mogelijk gecommuniceerd naar de jongeren in je gemeente, stad of regio. De tijd tussen de oproep en het afsluiten van de vragenlijst duurt doorgaans een maand zodat alle routes kunnen worden gedigitaliseerd. In totaal plan je (in stap 2, 3, 4 en 5) ongeveer drie inspraaksessies met de focusgroep en een dialoogmoment met het lokaal bestuur. Laat bij voorkeur een tweetal weken tussen elke sessie zodat de dynamiek en betrokkenheid groot blijven en je zelf tijd hebt om de input te verwerken. Maximaal zes maanden na het dialoogmoment en het ondertekenen van de Jonge Wegweters Deal plan je een terugkoppeling over de aanbevelingen en resultaten.

Natuurlijk kan je een traject op maat of een light versie organiseren waarin je een selectie van de methodieken gebruikt. Hanteer de zes stappen van Jonge Wegweters als basis voor je participatietraject en de methodieken als ingrediënten om het proces op smaak te brengen.

Hoeveel kost een begeleiding?

De toolbox Jonge Wegweters kan je gratis downloaden en gebruiken. Heb je nood aan coaching of begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van een Jonge Wegweters traject? Bataljong en Kind & Samenleving bieden verschillende formules aan:

  • volledige begeleiding van Jonge Wegweters traject voor de kortingsprijs* van 5.350 euro (Standaardprijs: 9.200 euro);
  • coaching van procesverantwoordelijke(n) bij voorbereiding en verwerking van elke stap voor de kortingsprijs* van 2.900 euro (Standaardprijs: 4.300 euro);
  • of groepstraject waarin we verschillende steden en gemeenten samenbrengen en coachen in hun lokale trajecten voor de kortingsprijs* van 2.250 euro (Standaardprijs: 2.600 euro).

*De huidige kortingsprijzen worden aangeboden met dank aan Vlaanderen en zolang middelen voorhanden.

Meer info? Vraag een offerte op maat aan voor jouw lokaal bestuur.

Wie moet ik betrekken?

In een Jonge Wegweters traject werken drie doelgroepen samen: lokale beleidsmakers (ambtenaren en politici), jongeren en (meestal) scholen. Jongeren zijn de ervaringsdeskundigen van hun eigen mobiliteitsbeleving. Ze hebben enkel de juiste begeleiding nodig om tot onderbouwde adviezen te komen. Als beleidsmaker of leerkracht heb je met Jonge Wegweters de ideale toolbox in handen om een constructief mobiliteitsdebat te voeren.

De lokale projectverantwoordelijke coördineert het proces, bewaakt het overzicht, communiceert over het stappenplan en brengt alle betrokkenen samen. Deze rol kan ingevuld worden door een jeugd-, mobiliteits-, of participatieambtenaar, leerkracht, begeleider van een jeugdorganisatie, iemand van de jeugdraad, …

De expert mobiliteit (of omgeving) en/of mobiliteitsschepen heeft een belangrijke rol binnen Jonge Wegweters. Tijdens het traject gaan de jongeren regelmatig in dialoog met de expert mobiliteit. Hij/zij/hen kan de ideeën van de jongeren ook direct toetsen aan het mobiliteitsplan. De jeugdambtenaar of participatieambtenaar slaat de brug tussen het beleid en de leefwereld van de jongeren en vertaalt de aanbevelingen van de doelgroep naar het bestuur.

De jongeren stellen hun aanbevelingen voor aan het college van burgemeester en schepenen en/of een brede groep beleidsmakers, zoals de politie en mensen uit middenveldorganisaties.

Hoeveel tijd neemt een Jonge Wegweters traject in beslag?

Wanneer je als projectverantwoordelijke alle stappen van de toolbox doorloopt, neemt de voorbereiding, uitvoering en verwerking van de informatie minimaal 14 werkdagen in beslag. Tel daarbij de tijd om contacten te leggen met scholen, jongeren en/of collega’s en het verwerken van de uiteindelijke aanbevelingen uit het Jonge Wegweters traject

Voor de jongeren, jeugdraad of school rekent Jonge Wegweters op een engagement van 3 inspraaksessie van 2 à 3 uur en 1 dialoogmoment om de resultaten en aanbevelingen voor te stellen aan het college van burgemeester en schepenen.

Is de toolbox ook bruikbaar voor kleine gemeenten?

Heb je geen secundaire school op je grondgebied? Of heeft je gemeente geen mobiliteitsambtenaar? Ook kleine gemeenten kunnen aan de slag met Jonge Wegweters. Tenzij er geen enkele jongere in je gemeente woont of er zich verplaatst. Toch wel?

Betrek de jeugdraad, jeugdverenigingen en sportclubs of doe een oproep om Jonge Wegweters te werven. Ga na welke medewerker van de technische dienst of dienst omgeving de mobiliteitsdossiers opvolgt. En betrek de collega die het meest op de hoogte is van de leefwereld van jongeren. Voelt niemand zich comfortabel om het inspraakproces te begeleiden? Vraag een Jonge Wegweters begeleiding aan.

Welke voorwaarden zijn essentieel voor een succesvol Jonge Wegweter traject?

Je Jonge Wegweters traject zal succesvol zijn …

  • als je beleidsmakers, burgemeester en schepenen zich engageren om de aanbevelingen van jongeren af te wegen en mee te nemen in het lokale beleid;
  • als je vertrekt vanuit de verplaatsingen en leefwereld van jongeren zelf, hen correct informeert en een realistisch kader biedt voor het participatietraject;
  • als je gelooft in samenwerking over diensten heen waarin elke betrokkene het traject versterkt vanuit zijn/haar/hun rol en expertise;
  • als je de tijd neemt om écht naar jongeren en hun mobiliteitsbeleving te luisteren en van daaruit de volgende stap voorbereid.

Moeten alle scholen betrokken zijn?

Voor Jonge Wegweters is het interessant om de oproep voor het digitaliseren van routes zo ruim mogelijk te verspreiden aan alle derdegraadsleerlingen. Is er een school enthousiast en bereid om een klasgroep aan te leveren als focusgroep? Twijfel niet om in zee te gaan met één focusgroep. Jonge Wegweters beperkt zich niet tot de schoolomgeving, en gaat dieper in op verschillende mobiliteitssituaties van jongeren. Belangrijk is wel om af te wegen of de klasgroep voldoende de diversiteit van jongeren uit je stad of gemeente vertegenwoordigd.

Waarvoor kan je de toolbox gebruiken?

Met de toolbox Jonge Wegweters kan je het algemene mobiliteitsbeleid van je stad, gemeente of vervoerregio vormgeven samen met jongeren, de impact op hun verplaatsingen onderzoeken of draagvlak creëren voor je mobiliteitsplan (in opmaak). Met de toolbox kan je focussen om verplaatsingen van en naar scholen, maar ook ruimer inzetten op vrijetijdsroutes (hobby’s, uitgaan, shoppen, vrienden, …). Volg het stappenplan van A tot Z (1 tot 6), of kies de methodieken die je nodig hebt om jongeren te betrekken bij wijkmobiliteitsplannen of een veilige en comfortabele ontsluiting van schoolomgevingen, jeugdlokalen en vrijetijdssites.

Wat is Jonge Wegweters niet?

Jonge Wegweters is een toolbox om jongeren te betrekken bij het lokale mobiliteitsbeleid via participatieve methodieken. De kwalitatieve onderzoekmethodieken zijn er op voorzien om (subjectieve) beleving van jongeren in kaart te brengen. Met uitzondering van de gedigitaliseerde routes via de Fietstrack, genereer je geen kwantitatieve onderzoeksgegevens. De methodieken zijn ontwikkeld voor en uitgetest door jongeren tussen 16 en 21 jaar en niet zonder aanpassingen bruikbaar voor jongere kinderen. Hoewel we jongeren informeren over de vele facetten en mogelijkheden van de mobiliteit in Vlaanderen, is Jonge Wegweters geen louter educatief pakket. Ben je op zoek naar verkeerseducatieve pakketten? Check dan zeker de website van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde of de VRT EDUbox Mobiliteit.  Wil je heel concreet aan de slag voor een veilige schoolomgeving, bieden Mobiel 21, Octopusplan en VSV je begeleiding op maat.