Jonge Wegweters Traject Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem

Met 16 scholencampussen is Dilsen-Stokkem een echte onderwijsstad. Het bestuur zet momenteel in op het verhogen en verbeteren van de fietsmobiliteit. Het project Jonge Wegweters leverde concrete input voor het Fietsplan van de stad. De resultaten en gedigitaliseerde routes uit de Fietstrack vormden een handige graadmeter. Hoewel Dilsen-Stokkem focuste op het ontwikkelen van alternatieve fietsroutes, bleek bijvoorbeeld dat jongeren vaak kiezen voor de snelste fietsroute, zelfs als er veiligere en comfortabelere alternatieven zijn. Het blijft dus een belangrijke uitdaging om de alternatieven aantrekkelijker te maken voor jongeren en ze te overtuigen waarom de snelste route niet altijd de beste is. De resultaten en aanbevelingen van Jonge Wegweters werden integraal meegenomen bij de opmaak van het fietsplan. Daarnaast verwerkt de stad ze in haar algemeen mobiliteitsbeleid en toekomstige projecten zoals de subsidieaanvragen voor veilige schoolroutes.

Enkele resultaten:

Betere beveiliging fietsoversteek op de kruising Vlessersweg/Broekhofstraat met de Boslaan (N75): het betreft hier een gewestweg waar het Agentschap wegen en Verkeer voor bevoegd is. We hebben dit aangekaart bij het Agentschap en zij hebben ondertussen een plan klaar tot heraanleg van deze fietsoversteek. Uitvoering is voorzien voor 2023;

Zet in op meer fietsstraten: het aantal fietsstraten werd opgetrokken van 2 naar 7 fietsstraten in Dilsen-Stokkem en Stokkem centrum werd een fietszone;

Handhaving via trajectcontroles: in 2023 zullen de eerste drie trajectcontroles uitgerold worden in Dilsen-Stokkem;

Meer lijnbussen op piekmomenten: in de Vervoerregio heeft Dilsen-Stokkem gepleit voor een betere en snelle verbinding via het openbaar vervoer. In het nieuwe OV-plan zal er een rechtstreekse busverbinding met Genk/Hasselt komen (halfuurfrequentie) en ook een rechtstreekse verbinding met Maastricht (halfuurfrequentie). Het plan moet wel nog in voege treden.

Dode hoek problematiek: in 2023 wordt voor de verschillende scholen in Dilsen-Stokkem een dode hoek project opgestart met uitleg voor fietsers;

Oversteekplaatsen voor fietsers verbeteren op gewestwegen: op vraag van de stad werden reeds verschillende fietsoversteken op gewestwegen door het Agentschap Wegen en Verkeer heraangelegd: bv. op de N78 thv de Ritserstraat, op de N78 op de N78 thv de Kruisveldstraat, op de N78 thv de Heerstraat,…;

Verlichting voor fietsers langs de Vlessersweg: verlichting voor fietsers langs de Vlessersweg zal in 2023 gerealiseerd worden.

“Als minister ben ik grote fan van jullie toolbox voor lokale besturen. Inspraak is bij initiatieven om de verkeersveiligheid te verhogen een enorme meerwaarde. Onze stad nam in 2020 deel aan Jonge Wegweters. De mobiliteitsdienst analyseerde de input en het verplaatsingsgedrag van onze jongeren grondig en verwerkte die in het goedgekeurde fietsplan voor de beleidsperiode tot 2024.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, titelvoerend burgemeester Dilsen-Stokkem