Visie Jonge Wegweters

Visie Jonge Wegweters

Jonge Wegweters vertrekt vanuit de beleving van jongeren

Jongeren verplaatsen zich elke dag van huis naar school, de sportclub en andere vrijetijdsbestedingen. Meer dan lagereschoolkinderen steken zij de gemeentegrenzen over en verplaatsen zich doorheen de vervoerregio’s. Dit gaat voor de ene jongere makkelijker dan de andere. Om een mobiliteitsbeleid te kunnen ontwikkelen dat rekening houdt met hun noden en behoeften, is het belangrijk in kaart te brengen hoe de jongeren zich verplaatsen en hoe zij deze verplaatsing beleven. Welke obstakels komen zij tegen? Hoe verplaatsen zij zich het liefst en is de drempel dus het laagst om zich op een duurzame en veilige manier te verplaatsen? Omdat zij meer afhankelijk zijn van actieve vervoersmiddelen en openbaar vervoer, is hun beleving erg waardevol. Het geeft je veel informatie over hoe je de mobiliteitsstructuur kan verbeteren voor jongeren, zodat zij later makkelijker duurzame vervoersmiddelen kiezen.

Waarom is mobiliteit belangrijk voor jongeren?

  • Een kwalitatief georganiseerde mobiliteit biedt jongeren mentale en fysieke ruimte;
  • Een goede mobiliteit geeft jongeren de kans zich autonoom en zelfstandig te verplaatsen, zonder afhankelijk te zijn van hun ouders of andere volwassenen;
  • Jongeren zijn vaak op zoek naar duurzame en betekenisvolle verplaatsingen;
  • Een duurzame mobiliteitsruimte is ruimte waar jongeren kunnen, mogen, willen én durven zijn.

Leefwereldperspectief en participatieve aanpak van Jonge Wegweters

Jonge Wegweters vertrekt vanuit de leefwereld, verplaatsingen en mobiliteitskeuzes van jongeren. De methodieken en onderzoeksvragen zijn er op gericht de directe beleving van jongeren in kaart te brengen op een participatieve manier. Door een traject uit te zetten op maat van de doelgroep en het stappenplan van Jonge Wegweters te volgen, zal de betrokkenheid en de mobiliteitskennis van de deelnemers vergroten. Jonge Wegweters gaat écht met jongeren in dialoog en resulteert in concrete aanbevelingen voor een veiligere lokale mobiliteitspraktijk en meer autonome verplaatsingen van jongeren.

“Het mooiste aan Jonge Wegweters is de aandacht voor het positieve. Het heeft voor Bornem een moeilijk thema bespreekbaar gemaakt en een rapport opgeleverd waarmee we echt iets kunnen realiseren.”

Annelies Hautekeete, Diensthoofd Jeugd Bornem