TOTAAL BEGELEIDINGSPAKKET

Standaardprijs: 10.613 €
Kortingsprijs: ‘24: € 6.063*

Begeleiding startmoment

Met de lokale werkgroep bereiden we samen het traject helemaal voor

Coaching van projectverantwoordelijke(n)

Projectverantwoordelijke wordt gecoached tijdens de uitvoering van het stappenplan

Begeleiding Fietstrack

Toelichting platform en opmaak vragenlijst lokaal project

11 dagdelen begeleiding

Deze dagdelen worden gespreid over volgende onderdelen:
voorbereiding, / uitvoering en verwerking drie inspraaksessies / dialoog met bestuur

5 dagdelen opmaak eindrapport

Eindrapport met lokale aanbevelingen

Intervisiemoment

De resultaten en aanbevelingen van verschillende Jonge Wegweters-trajecten worden gebundeld en vergeleken met elkaar

Toegang tot Fietstrack

Inclusief het gebruik van het platform van de Fietstrack met begeleiding.

*Kortingsprijzen worden aangeboden met dank aan Vlaanderen en zolang middelen voorhanden.

COACHING OP MAAT

Standaardprijs: 5.013 €
Kortingsprijs: ‘24: € 3.263*

Coaching startmoment

Lokale werkgroep wordt gecoacht bij voorbereiding startmoment traject

2 dagdelen Training methodieken

De Jonge Wegweters methodieken en de uitwerking van jouw inspraaktraject worden je aangeleerd

Begeleiding Fietstrack

Toelichting platform en opmaak vragenlijst lokaal project

3 dagdelen coaching

Deze dagdelen worden gespreid over volgende onderdelen:
voorbereiding / verwerking inspraaksessies

Intervisiemoment

De resultaten en aanbevelingen van verschillende Jonge Wegweters-trajecten worden gebundeld en vergeleken met elkaar

Toegang tot Fietstrack

Inclusief het gebruik van het platform van de Fietstrack met begeleiding

*Kortingsprijzen worden aangeboden met dank aan Vlaanderen en zolang middelen voorhanden.

TOOLBOX Jonge Wegweters

GRATIS

Je kan er ook voor kiezen om het Jonge Wegweters traject zonder coaching of begeleiding af te leggen.

De toolbox gidst je doorheen het volledige stappenplan en methodieken van Jonge Wegweters

Toolbox Jonge Wegweters