Jonge Wegweters Traject Kasterlee

Dilsen-Stokkem

Kasterlee

19.478 inwoners , 4.932 kinderen en jongeren

In Kasterlee koos Gitte van de jeugddienst voor een aanklampende aanpak. Gewapend met enkele laptops ging ze de straat op. In het jeugdhuis, de sporthal, op het skatepark en bij jeugdverenigingen en sportclubs uit de drie deelgemeenten sprak ze jongeren aan om hun routes te digitaliseren via de Fietstrack. En met succes: zo’n 135 jongeren digitaliseerden en beoordeelden hun verplaatsingen in Kasterlee. 

De focusgroep werd samengesteld vanuit de jeugdraad en verenigingen. In totaal namen 25 jongeren tussen 15 en 24 jaar deel aan het traject. Drie zaterdagvoormiddagen staken ze de hoofden bij elkaar om de mobiliteit in Kasterlee onder de loep te nemen.  

Op 19 december 2023 stelden de jongeren hun aanbevelingen voor aan de burgemeester, algemeen directeur en enkele schepenen. Later op de avond waren ook de gemeenteraadsleden uitgenodigd voor een rondgang door de mobiliteitsexpo.  

Enkele aanbevelingen: 

  • Fietsroutes duidelijk zichtbaar maken door kleurrijke wegmakering. Automobilisten moeten duidelijk zien dat de routes bestemd zijn voor fietsverkeer. Dit maakt het voor (jonge) fietsers veiliger.  
  • Afspreekpunten voor jongeren maken langs fietsroutes. Het is belangrijk dat jongeren een plaats hebben waar ze mogen zijn. Eventueel met fietsherstelpunt. 
  • De Goorseweg [door natuurdomein Hoge Mouw] tijdelijk autovrij maken. Dit is veiliger om naar school te gaan en geen grote omweg voor auto’s. Ook investeren in verlichting. 
  • De jeugdraad financieel ondersteunen om een sensibiliseringspel of filmpjes over verkeersveiligheid te maken. 
  • Jongeren meer inspraak geven via projecten als Jonge Wegweters. De jeugdraad draait goed, maar we moeten bij adviezen altijd wachten op een antwoord. Direct in gesprek gaan is beter. 

“Ik ben verbaasd hoe positief jongeren zijn over hun verplaatsingen. We ontvangen normaal enkel de feedback van oudere fietsers. Ik vond het leuk om eens met de jongere fietsers te spreken. De jongeren dachten onmiddellijk na over mogelijke oplossingen in plaats van enkel kritiek te geven. Langs de kant van het lokaal bestuur was het ook fijn te merken dat onze visie grotendeels klopt met hoe zij het zien. ”

Geert Andries, coördinator mobiliteit