Jonge Wegweters Traject Geel

Dilsen-Stokkem

Geel

41.828 inwoners, 10.931 kinderen en jongeren (cijfers 2023) 

Stad Geel is een echte onderwijsstad. Dankzij de samenwerking tussen dienst jeugd, dienst kindzorg en onderwijs, dienst mobiliteit en de scholen- en studentenagent bracht stad Geel zowel secundaire scholieren als studenten van Thomas More samen.

Het inspraaktraject van Jonge Wegweters vond plaats tussen september 2023 en februari 2024. Meer dan 500 jongeren (!) werden in september/oktober via het platform van de Fietstrack op school bevraagd over hun verplaatsingen. Nog nooit eerder gebeurde dit in Vlaanderen op zo’n grote schaal.

Het daaropvolgende verdiepend belevingsonderzoek werd gelopen met 14 geëngageerde jongeren, verdeeld in twee focusgroepen. Pas tijdens de derde inspraaksessie werden worden de twee groepen samengesmolten tot één focusgroep. Een hoop gratis pizza in de aanbieding en elke keer daagden meer en meer nieuwsgierigen op.

De focusgroep scholieren bestond uit 5 meisjes en 3 jongens vanuit verschillende scholen. In de focusgroep studenten kwamen 2 meisjes en 4 jongens samen, waaronder één internationale student. Alle +18-jarigen waren woonachting in of zaten op kot in Geel.

Op maandag 26 februari werden de aanbevelingen voorgesteld tijdens het slotmoment in aanwezigheid van het college van burgemeester en schepenen, de Gemeenteraad, Agentschap Wegen en Verkeer, de Adviesgroep Gemeentelijke Mobiliteit, de betrokken scholen en andere geïnteresseerden.

 

Vier leidende principes van Geelse jongeren: 

  1. Centrum Geel autoluw en fietsvriendelijk

   • Jongeren ervaren een gevaarlijke drukte van fietsen, auto’s en bussen
   • Jongeren vragen meer ruimte voor fietsers en voetgangers
   • Jongeren willen meer aandacht voor fietsstraten
   • Jongeren missen kwalitatieve fietsenstallingen in Geel centrum
   • Jongeren vragen aantal parkeerplaatsen in centrumstraten te verminderen
   • Jongeren vragen een doordachte verkeerscirculatie
  2.  

  3. Sensibiliseer alle weggebruikers

   • Jongeren ervaren nood aan sensibilisering over verkeerveiligheid
   • Jongeren willen op maat geïnformeerd worden over verkeer en mobiliteit
   • Jongeren vragen gerichte communicatie over wegenwerken 
    
  4. Meer groen en ontmoetingsplaatsen in de straten van Geel

   • Jongeren willen meer groen, kleur en een aangename publieke ruimte
   • Jongeren ervaren wachten als ontmoeten op straat
   • Jongeren zien kansen in een aangename stationsomgeving en winkelstraat
   • Jongeren maken graag gebruik van kwaliteitsvolle trage wegen
  5.  

  6. Verlichting en zichtbaarheid
    
   • Jongeren vragen goede verlichting en aandacht voor zichtbaarheid van actieve weggebruikers.

 

“Ik ben blij dat ik meegedaan heb aan Jonge Wegweters. Eigenlijk was ik bang dat ik niks zinnigs zou kunnen bijdragen over mobiliteit, maar dat viel allemaal goed mee. Ik heb veel kunnen vertellen en er werd naar mij geluisterd.”

Kelly Sellekaerts, student Thomas More Geel