Jonge Wegweters Traject Heist-op-den-Berg

Dilsen-Stokkem

Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg, 44.226 inwoners, 10.888 kinderen en jongeren

Voor Jonge Wegweters werkte de lokaal bestuur Heist-op-den-Berg samen met de leerlingen van het 6e jaar hout- elektriciteits- en mechanische technieken van het Sint-Lambertusinstituut. De klasgroep bestaat voornamelijk uit jongens, zeer hands-on en met een no-nonsens mentaliteit. Het project sluit aan bij de doelstellingen van het vak aardrijkskunde. Bovendien vindt de school het belangrijk dat leerlingen, naast de theorie, ook praktijkervaring krijgen. Kortom, een win-win voor alle partijen.

In de eerste sessie gingen de leerlingen op pad, een groepje te voet, een ander groepje met de fiets. Al snel kwam een belangrijk knelpunt naar boven: onduidelijke, gevaarlijke en ontoegankelijke kruispunten. Een voorbeeld hiervan is het ‘Gouden Kruispunt’: Een druk, centraal kruispunt in Heist-op-den-Berg waar de voorrangssituatie voor verschillende weggebruikers onduidelijk is.

In de tweede sessie ging de verkeersdeskundige van team mobiliteit met de jongeren in gesprek over vier mobiliteitscases. Tijdens de droomoefening droomden de jongeren bijvoorbeeld van een fietstunnel bij drukke kruispunten, een autoluwer centrum en fietspaden met egale ondergrond.

De derde sessie bracht alle ideeën van de jongeren samen. Via de methodiek van het budgetspel, Mentimeter en de Ambassadeursoefening beslisten de jongeren waar voor hen de prioriteiten lagen.

Op 5 december 2023 stelden de jongeren hun mobiliteitsaanbevelingen voor aan het college van burgemeester en schepenen. Samen ondertekenden ze de Jonge Wegweters Deal. Het lokale bestuur beloofde alvast om de inzichten en aandachtspunten van de jongeren mee te nemen bij de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Binnen enkele maanden vindt er een terugkoppelmoment plaats om de jongeren op de hoogte te brengen van de ondernomen stappen.

 

“Werken met Jonge Wegweters is heel fijn! Op een relatief korte termijn heb je een interactief project afgerond, met enorm belangrijke inzichten van jongeren op vlak van mobiliteit.”

Anke Van den Bergh, deskundige communicatie mobiliteit, Heist-op-den-Berg