In februari 2024 gingen de beleidsmakers van stad Geel in dialoog met de lokale Jonge Wegweters. Met het ondertekenen van de Jonge Wegweters-deal engageerde de stad zich om terug te koppelen over haar overwegingen van de adviezen en de realisaties. Zo maakt de stad – na een succesvol traject – ook werk van Jonge Wegweters Stap 6: Terugkoppeling.

Terugkoppeling aan jong en oud.

Om zowel de geëngageerde jongeren van de focusgroepen als de betrokken scholen en de brede bevolking te informeren over de resultaten van Jonge Wegweters, kiest stad Geel voor een strategische mix aan kanalen en berichtgeving.

Op de gemeentelijke website rapporteert de stad over de aanbevelingen van de jongeren. Met het artikel ‘Stad voert aanbevelingen Jonge Wegweters uit’ publiceert het bestuur een lijst aan aanpassingen in het openbaar domein die op korte termijn worden gerealiseerd. Ook in de pers duiken verschillende artikels op:

De jongeren van de focusgroepen worden via de Whatsapp-groep gebriefd over de vooruitgang van verschillende acties. De stad wil de band met deze betrokken jongeren warm houden. Ze krijgen ook de kans om verder mee na te denken over de ontwerpen van de stationsbuurt.

Vier maanden na afloop van het participatietraject lezen we op sociale media een bericht over enkele quick wins en concrete aanbevelingen die gerealiseerd werden dankzij Jonge Wegweters. 

𝐆𝐞𝐟𝐢𝐱𝐭 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐖𝐞𝐠𝐰𝐞𝐭𝐞𝐫𝐬! 💪
Van september 2023 tot juni 2024 liep het project ‘Jonge Wegweters’ in Geel. Als resultaat van dit participatietraject hebben de deelnemende jongeren concrete aanbevelingen gedaan.
Ondertussen voerden we al een aantal aanbevelingen uit.
✅ Baantveld kreeg paaltjes met reflectoren en de fietspaden een opvallendere rode kleur.
✅ De Jonge Wegweters hadden ook aangegeven dat de groenvoorzieningen op het Stationsplein meer open en kwalitatiever mochten zijn.
ℹ️ Meer info over de aanbevelingen: www.geel.be/aanbevelingen-jonge-wegweters 

Na de zomer wordt een specifieke communicatie gericht aan de Geelse scholen, leerlingenraden en de jeugdraad. Dankzij hun medewerking slaagde de stad er in om routes te verzamelen van meer dan 500 jongeren. Reden genoeg om hen op de hoogte te brengen van de resultaten uit het inspraaktraject.

Gefixt! Zichtbaarheid op het terrein.

Het belangrijkste zijn natuurlijk de verbeteringen op de routes die jongeren dagdagelijks nemen. Met de tag ‘Gefixt! Jonge Wegweters’ worden de realisaties op het terrein voor alle passanten in de kijker gezet. Het stencil om zelf met tijdelijke markeringsverf aan de slag te gaan, vind je op de pagina ‘Hoe communiceer je over Jonge Wegweters?’