Jonge Wegweters Traject Bornem

Bornem

Bornem

Voor de gemeente Bornem was Jonge Wegweters het eerste grote inspraaktraject met jongeren uit TSO/BSO. Dienst jeugd trok het project, maar in een nauwe samenwerking met de dienst mobiliteit. Jeugd was de toegangspoort naar de beleidsbeslissing, het onderwijs en het rechtstreekse contact met de jongeren. Mobiliteit was sterk aanwezig op de momenten dat het inhoudelijke heel erg op de voorgrond kwam. Die expertise maakte dat de jongeren kennis verwierven over het thema en de voorstellen realistisch bleven.

De jongeren zijn erin geslaagd om niet alleen naar hun eigen situatie te kijken, maar hebben een brede blik. Ze zijn gekomen tot een aantal aanbevelingen die uitvoerbaar zijn of extra input geven voor projecten die al op de planning stonden. Het is ontwapenend hoe zij zelf aangeven dat ze zich ook niet altijd aan de regels houden. En hoe zij ook kijken naar hun eigen aandeel in het zoeken of het bieden van een oplossing. Bijna alle leden van het college van burgemeester en schepenen woonden de eindpresentatie van Jonge Wegweters bij.

Zij gingen het gesprek aan met de jongeren en dat is symbolisch van belang. Het geeft de jongeren en forum, een uitdaging zelf het woord te voeren en laat hen zelf stralen voor het werk dat ze verrichtten.

Enkele resultaten:

1/de stationsbuurt werd verfraaid met street art;

2/ de studie rond de heraanleg van de schoolomgeving van het Atheneum loopt en heeft alle suggesties uit het rapport bekeken;

3/ we hebben een subsidie aangevraagd om via de secundaire scholen te werken rond de hangplekken in Bornem centrum. De subsidie is binnen en we gaan naar de scholen om via de leerlingenraden het project op te starten om samen met de jongeren de plaatsen te bepalen, in te richten en extra aandacht te geven aan zwerfvuil;

4/ het volledige eindrapport van wegweters is opgenomen in het ontwerp van het ruimtelijk structuurplan en is dus ingebed in de toekomstvisie;

5/ en de heraanleg van de Sint-Amandsesteenweg is voor dit jaar voorzien.

“Los van het rapport zelf heeft dit project een heel fijne dynamiek teweeggebracht. De interactie met de leerlingen, leerkracht, de collega’s, er is alleen maar meer respect voor elkaars werk en expertise uit voortgekomen en vooral ook de vraag naar nog meer samenwerking.”

Annelies Hautekeete, diensthoofd jeugd, Bornem